Меню
Кошница с продукти

Общи условия за ваучер

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА „GIFT CARD 
 
Издаване на „GIFT CARD
 
„GIFT CARD” („картата“) може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. . Клиенти, които притежават „GIFT CARD” ще заплатят сума в предпочитания размер в български лева. Това може да бъде направено в електронния магазин на адрес www.antonylangountin.com
 
При закупуването на „GIFT CARD”, e необходимо да бъде попълнена съответната форма с цел идентифициране на картодържателя. Картата е лична и не може да се предоставя за ползване на трети лица.
 
Използването на „GIFT CARD
 
Използването на „GIFT CARD” не е ограничено със срок. Заплатената сума за покупка на картата не подлежи на възстановяване независимо дали клиентът се е ползвал от стойността на закупената карта, които тя предоставя, или не.
 
Процедура при загубване, повреда или унищожаване на „ВИП карта
Притежателите на „GIFT CARD” в случай на загубване, повреда или унищожаване могат да поискат издаването на нова карта по всяко време. Дружеството издава новите карти за срок от 10 дни и на стойност 7 лв. В такива случаи Дружеството анулира старите карти. Нова „GIFT CARD” ще бъде изпратена до адрес предоставен от картодържателя стойност 7 (седем) лева.
 
Изменения в Общите Договорни Условия
Дружеството има право да променя едностранно настоящия Договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Информация за въведените промени ще има обявена на официалния ни сайт www.antonylangountin.com, както и такава ще бъде изпратена на обявените електронни адреси в Регистрационните карти. В случай че клиентът не е съгласен с промените на Общите условия, същият може да ни уведоми за това на e-mail: office@antonylangountin.com от посочения от него в регистрационната карта електронен адрес. Всяко изменение на настоящите общи условия не може да вменява повече задължения на клиенти от тези, които са описани тук.
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
С извършването на покупка на „GIFT CARD” и/или предоставянето на лични данни за издаването на такава карта се съгласявате с настоящите общи условия и със факта, че предоставяте личните си данни за целите на издаването и използването на „GIFT CARD”
  
Основания за обработване на личните Ви данни:
Обработваме личните Ви данни във връзка с покупката и използването на „GIFT CARD” за изпълнение на договорните си отношения спрямо Вас (същите възникват от момента на закупуване на „GIFT CARD”; Обработваме личните Ви данни за маркетингови цели на основание изричното Ви съгласие.
 
Обработването е необходимо за следните цели:
Администриране на взаимоотношенията ни и предоставяне на стоките и услугите ни; Анализ на потребителското поведение при използване на „GIFT CARD”; В отделни случаи и само след като сте дали изричното си съгласие можем да обработваме личните Ви данни за маркетингови цели като изпращане на оферти, отстъпки, промоции и друга информация по електронен път. Използваме Вашите коментари за подобряване на качеството на стоките и услугите ни.
 
Категориите получатели на личните данни:
Доставчик на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи; Адвокатски кантори; Счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги, вкл. доставчици на услуги по изработка на карти; Доставчици на куриерски услуги; публични органи при изпълнение на законовите си правомощия.
 
Срок за съхранение на данните:
Предоставените от Вас лични данни за издаване на „GIFT CARD” ще се съхраняват единствено за периода, за който са необходими, а именно – през срока на валидност на картата.
 
 
Вашите права:
Достъп до данните; Изтриване на данните; Възражение срещу обработването; Ограничаване на обработването; Подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
 
Повече информация за правата Ви като субекти на лични данни можете да намерите в нашата Политика на лични данни.
 
За други въпроси във връзка с личните Ви данни можете да се свържете с нас на e-mail: office@antonylangountin.com